tortugas

jueves, 25 de agosto de 2011

PUEBLOS INDIGENAS EXISTENTES EN COLOMBIA

Achagua Amorúa Andoke
Arhuaco Awa Bara
Barasana Barí Betoye
Bora Cañamomo Carapana
Cocama Chimila Chiricoa
Coconuco Coreguaje Coyaima-Natagaima
Desano Dujo Embera
Embera Katío Embera-Chamí Eperara-Siapidara
Guambiano Guanaca Guane
Guayabero Hitnu Hupdu
Inga Juhup Kakua
Kamëntsá Kankuamo Karijona
Kawiyarí - Cabiyarí Kofán Kogui
Kubeo Kuiba Kurripaco
Letuama Makaguaje Makuna
Masiguare Matapí Miraña
Mokaná Muinane Muisca
Nasa - Páez Nonuya Nukak
Ocaina Pasto Piapoco
Piaroa Piratapuyo Pisamira
Puinave Sáliba Sánha
Senú Sikuani Siona
Siriano Taiwano Tanimuka
Tariano Tatuyo Tikuna
Totoró Tsiripu Tucano
Tule Tuyuka Uitoto
U‘wa - Tunebo Wanano Waunan
Wayuu Wiwa Yagua
Yanacona Yauna Yuko
Yukuna Yuri Yurutí


No hay comentarios:

Publicar un comentario